Concurs "CULEGĂTORII DE POVEŞTI DE FABRICĂ"

Câştigătorii concursului "Culegătorii de poveşti de fabrică" sunt:
Premiul I: Vera Verneș (Colegiul Național Mihai Viteazul Turda) - „Casca cu greutate”
Premiul II: Alexandru Bobiș (Colegiul Național Mihai Viteazul Turda) - „Fără partid nu ești fruntaș”
Premiul III: Alessandro Passtochi (Școala Gimnazială Mihai Vodă, Mihai Viteazu) - Bunicul meu-vedetă la Fabrica de Sticlă


Juriul a fost format din Vlăduţ Călin şi Ciprian Moldovan, profesori de istorie la Şcoala Gimnazială "Horea, Cloşca şi Crişan" şi Şcoala Gimnazială Poiana, Turda.


REGULAMENTUL CONCURSULUI
„POVEȘTI DE FABRICĂ”


ART. 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI
a) Organizatorul concursului „Poveşti de fabrică” (denumit în continuare “Concursul”) este Fundaţia Raţiu pentru Democraţie, cu sediul în Turda, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr. 1, denumit în continuare Organizatorul.
b) Concursul se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul regulament (denumit în cele ce urmează “Regulamentul”). Termenii şi condiţiile prezentului Regulament, aşa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toţi participanţii la concurs.
c) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, aducând la cunoştinţa publicului acest fapt.

ART. 2. SCOPUL CONCURSULUI
Concursul îşi propune, prin activităţi specifice istoriei orale, să-i ajute pe tinerii din Turda să cunoască şi să înţeleagă istoria recentă a Turzii industriale.  


ART. 3. DREPTUL DE PARTICIPARE
a) La concurs are dreptul să participe orice tânăr din Turda, cu vârsta cuprinsă între 12 și 19 ani. 
b) Nu pot participa organizatorii şi alte persoane implicate în organizarea şi desfăşurarea concursului. 
c) Participarea la acest concurs este condiţionată de acceptarea integrală şi liber consimţită a prevederilor prezentului Regulament.
d) Dreptul de participare aparţine în exclusivitate persoanei care îndeplineşte condiţiile impuse de Regulament.

ART. 4. ÎNSCRIEREA ÎN CONCURS
a) Persoanele interesate se pot înscrie în concurs până la data de 29 septembrie 2017, ora 17.00. Există trei variante de înscriere: 
la sediul Fundaţiei Raţiu pentru Democraţie (Piaţa 1 Decembrie, nr. 1, Turda);
prin telefon - 0728 989 079;
trimiţând un email la adresa oana.botezan@ratiucenter.ro.
b) Persoana de contact: Oana Bakos 

ART. 5. TEMATICA ŞI MODUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
a) Tema concursului o reprezintă  istoria fabricilor turdene din perioada 1970-2000 și a vieții celor care au lucrat acolo. 
b) La concurs sunt invitaţi să participe elevii care sunt interesati de istoria Turzii. 
c) Participanţii vor colecta, sub formă de interviu, de la membri ai familiilor lor sau de la cunoscuți, diferite întâmplări, istorioare, amintiri legate de viața de zi cu zi din fabricile din Turda din perioada 1970-2000. Subiectele acestora pot fi foarte diverse, de la modul în care se muncea, la relațiile dintre colegi, relațiile dintre angajații fabricilor și Partidul Comunist și Securitate, întâmplări deosebite, personaje ieșite din comun, relația cu magazinele, transportul în oraș, petrecerea timpului liber etc. Pentru exemplificare, participanții sunt invitați să viziteze blogul povestidefabrica.blogspot.ro unde sunt prezentate mărturii similare.
d) Numărul de materiale pe care un participant le poate prezenta în concurs este nelimitat.
e) Un material prezentat în concurs va cuprinde înregistrarea audio sau audio-video a mărturiei și prelucrarea acesteia (transcrierea) în format electronic sub formă de document word. Transcrierea unei mărturii nu va depăși 2,5 pagini redactate cu font Arial de 12, spațiere la un rând. Fiecare material va avea câte o pagină suplimentară care va cuprinde:
titlul materialului;
datele de identificare ale participantului (numele și prenumele, clasa, numărul de telefon, adresa de e-mail);
datele de identificare ale profesorului coordonator (numele și prenumele, numărul de
telefon, adresa de e-mail);
școala de proveniență.
f) Materialele vor fi trimise prin e-mail la adresa oana.botezan@ratiucenter.ro sau vor fi aduse pe CD/DVD la sediul Fundației Rațiu pentru Democrație din Turda.
g) Înregistrările audio sau audio-video pot fi realizate cu diferite aparate specifice: reportofon, telefon, cameră audio-video etc.
h) Organizatorul poate împrumuta participanților un reportofon pentru înregistrarea mărturiilor.

ART. 6. CALENDARUL CONCURSULUI
a) Înscrierea participanților (11 - 29 sept. 2017);
b) Trimiterea materialelor către organizatori (18 sept. - 16 oct. 2017);
c) Jurizarea de către organizatori a materialelor primite (16 - 25 oct. 2017);
d) Premierea autorilor celor mai interesante 3 mărturii culese (28 oct. – 4 nov. 2017).

ART. 7. PREMIILE
a) Premiile vor consta în cărţi şi produse de birotică în valoare de 160 lei – locul I, 130 lei – locul II, 100 lei – locul III.
b) Premiile vor fi acordate în cadrul unui eveniment public final, care va avea loc la fosta Fabrică de bere din Turda, în intervalul 28 octombrie - 4 noiembrie 2017.
c) Cele mai interesante materiale vor fi incluse într-o culegere tipărită de povești de fabrică.
d) Toți participanții vor primi diplome de participare.

ART. 8. DREPTURI DE AUTOR
a) Participantul declară în mod implicit prin înscrierea materialelor în concurs că este deţinătorul drepturilor de autor asupra acestora şi îşi asumă toate consecinţele legale, în cazul în care se dovedeşte că nu deţine drepturile intelectuale asupra fotografiei. De asemenea, în cazul în care participantul nu este deţinătorul drepturilor de autor asupra materialului respectiv, acesta nu va primi nici unul din premiile acordate.
b) Odată cu înscrierea materialelor în concurs, participanții sunt de acord ca acestea să fie utilizate de organizatori în actiuni care ţin de promovarea şi raportarea proiectului „Poveşti de Fabrică”.

ART. 9. DIVERSE
a) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica datele şi durata Concursului şi va face public acest lucru. 
b) Contestaţiile se depun în termen de 3 zile lucrătoare de la data încheierii Concursului la sediul Fundaţiei Raţiu pentru Democraţie.
c) Regulamentul de participare/desfăşurare este disponibil oricărui solicitant la adresa: 
http://povestidefabrica.blogspot.ro/p/concurs-culegatorii-de-povesti-de.html

Comentarii